Сурдологія

Сурдопедагог – це фахівець педагогічного профілю, що розуміє психофізичні особливості розвитку дітей з порушенням слуху та володіє методиками їх навчання.

Сурдопедагог вчить дитину з порушенням слуху раннього віку слухати та розуміти почуте, формує та розвиває її мовлення, вчить правильно вимовляти звуки, запам’ятовувати слова, граматично правильно поєднувати їх у речення та користуватися набутими навичками для спілкування. У дошкільному віці сурдопедагог допоможе дитині навчитися ставити питання та відповідати на них, віднаходити причинно-наслідкові зв’язки та розповідати про свої відкриття, розуміти прочитане, переказувати, тощо. У будь-якому віковому періоді є завдання, які допоможе вирішити сурдопедагог: це і чіткість власного мовлення дитини, і здатність розбирати звернене мовлення, і вміння підтримувати бесіду.

Консультація сурдопедагога необхідна на різних етапах:

  • виявлення порушення слуху та діагностики;
  • добору й налаштування слухових апаратів;
  • відбору на кохлеарну імплантацію;
  • під час виконання індивідуальної програми реабілітації;
  • вибору навчального закладу та програми навчання.

Консультація сурдопедагога допоможе батькам визначити необхідні ресурси та шляхи їх застосування для отримання оптимального результату слухової реабілітації дитини з порушенням слуху.

Одним з важливих заходів педагогічного характеру в процесі комплексної слухової реабілітації є сурдопедагогічне обстеження навичок та фіксація динаміки їх розвитку.

Сурдопедагогічне обстеження проводиться для отримання найбільш повних даних про стан загального та мовленнєвого розвитку, рівень розвитку слухового сприймання, що є необхідним для визначення шляхів корекційної роботи.

Слухопротезування – вид медичної сурдологічної допомоги дітям і дорослим з порушенням слуху шляхом компенсації такого порушення за допомогою слухових апаратів (СА), приладдя та допоміжних пристроїв до них.

Мета слухопротезування – досягнення найкращого сприйняття оточуючих звуків і чіткість мовлення, і, таким чином, найкращої якості життя з наявним у пацієнта слухом. Ця мета досягається шляхом найбільш точної відповідності конструкції, дизайну, функцій і властивостей слухового апарату характеру порушення слуху та слухової проблеми, віком, видом діяльності, умовами життя, індивідуальних потреб і особливостей, а також даними медичної діагностики вуха та слуху.

Процес слухопротезування включає призначення лікарем користування слуховими апаратами та інші методи лікування, вибір типу і моделі СА, зняття лікарем зліпка зовнішнього вуха і або виготовлення з цього зліпку вуха індивідуального апарату, або анатомічно-комфортну встановлення стандартного слухового апарата за допомогою індивідуальної вушної вкладки, виготовленої за зліпком вуха, програмування (цифрове налаштування), вимір створюваного апаратом звуку безпосередньо в вусі (верифікація СА), перевірка сприймання мовлення та інших звуків через СА, перевірка відсутності дискомфорту та свисту (в разі невірного встановлення або програмування), перевірка взаємодії слухових апаратів між собою ( при використанні слухових апаратів з бінауральною взаємодією) і з допоміжними пристроями (наприклад, такими як ConnectLine), рекомендації лікаря та навчання користуванню і адаптації до апарату, а у дітей – також розвиток слухового сприймання та мовлення сурдопедагогом.

 

Послуги сурдолога/слухопротезиста/сурдопедагога

Код                                                 Найменування послуг Ціна, грн.
1 16.28 Первинне обстеження та консультація сурдопедагога 450
2 16.14 Консультація лікаря аудіолога/сурдолога/сурдопротезиста (відеоотоскопія, підбір та налаштування СА) 600
3 16.23 Компютерне програмування слухового апарату монаурально (більше 6 міс після придбання) 300
4 16.27 Компютерне програмування слухового апарату бінаурально (більше 6 міс після придбання) 500
5 16.25 Зняття відбитку зовнішнього слухового ходу та вушної раковини (одне вухо) 150
6 16.26 Заняття з сурдопедагогом 300
7 16.29 Виготовлення вкладок вушних (матеріал – силікон) 500
8 16.21 Налаштування, корекція роботи слухового апарату (до 6 міс. після придбання) 0
9 16.57 Консультація лікаря аудіолога/сурдолога/сурдопротезиста 450

Щомісяця в нашому центрі відбуваються виїздні консультації спеціалістів.

Дату прийому уточнюйте у рецепції за тел. 0987419003

Наші спеціалісти

Коваленко Ірина Петрівна – сурдопедагог, слухопротезист (ЦСР “Аврора” (м. Київ)