|
|
Гастроентерологія
Гастроентерологія

Більшість із нас відвідують лікаря тільки при появі явних симптомів, які так чи інакше позначаються на нашому повсякденному житті. Однак необхідно розуміти, що будь-якому захворюванню набагато простіше запобігти, ніж лікувати його і боротися з його наслідками. Гастроентеролог допоможе нормалізувати шлунково-кишковий тракт, що дасть змогу повернутися до повноцінного раціону харчування, а не обмежувати себе протягом усього життя строгими дієтами. 

Гастроентерологія – розділ медицини, у якому детально вивчається весь шлунково-кишковий тракт людського організму, його фізіологія, анатомія, а також клініка захворювань, засоби профілактики і їх лікування. Якщо перекладати слово «гастроентерологія» з давньогрецької мови, то можна відразу зрозуміти, що це таке. «Гастр» – означає шлунок, «Ентерон» –кишківник, а «Логія» – наука. Отже, це наука про захворювання кишківника і шлунку.

Ос­новні при­чи­ни, що ви­кли­ка­ють па­то­логії ор­ганів шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту (ШКТ), – непра­вильне, нере­гу­лярне і незба­лан­со­ване хар­чу­ван­ня, нестабільність еко­логічної об­ста­нов­ки, без­кон­троль­ний прий­ом лікарсь­ких за­собів, стреси, шкідливі звич­ки.

Ко­ли слід звер­та­ти­ся до га­стро­ен­те­ро­ло­га?

До ліка­ря-га­стро­ен­те­ро­ло­га необхідно звер­ну­ти­ся при на­явності таких симп­то­мів:

 • Печія під час або після прий­о­му їжі, фізич­них на­ван­та­жень;
 • Біль у ділянці шлун­ка, пра­во­му або ліво­му підре­бер’ї, по хо­ду ки­шків­ни­ка;
 • Будь-який біль у жи­воті без чіткої ло­калізації;
 • Дис­ком­форт, тяжкість у над­че­ревній ділянці та/або пра­во­му або ліво­му підре­бер’ї;
 • Гірко­та в роті, неприємний при­смак або за­пах з ро­та;
 • За­хво­рю­ван­ня шкіри (вугрі, фу­рун­ку­ли, екзе­ма, різні дер­ма­ти­ти);
 • Надмірна ва­га, ожиріння, цукро­вий діабет;
 • Хронічні за­хво­рю­ван­ня з постійним прий­о­мом лікарсь­ких за­собів.

Звернутися до гастроентеролога рекомендується також людям, які страждають на цукровий діабет, які тривалий час приймали медикаменти, проходили радіо- і хіміотерапію.

Не секрет, що більшість батьків вважають за краще займатися самолікуванням у разі поодиноких скарг дитини на болі в животі. Але в таких випадках, як правило, знімається тільки симптоматика, а не усуваються причини болю. Це загрожує тим, що може розвинутися хронічне захворювання травної системи, яке потребуватиме серйозного втручання. Візит до фахівця дозволить вчасно розпізнати початок захворювання, а значить – вчасно вжити відповідних заходів щодо його лікування.

Мета лікаря гастроентеролога – постановка діагнозу і призначення адекватного лікування. Це досягається завдяки огляду та проведенню необхідних медично-діагностичних досліджень. На підставі даних огляду й аналізів спеціаліст  призначає необхідне лікування.

Методи лікування можуть у себе включати:

 • прийом лікарських препаратів,
 • особливу дієту,
 • фізіотерапевтичні процедури і т. д.

 

Послуги гастроентеролога * 

Код Найменування послуг Ціна, грн.
1 10.01 Первинна консультація лікаря-гастроентеролога 400
2 10.03 Вторинна консультація лікаря-гастроентеролога – до 3-х міс після звернення 300

*  Вартість одноразових медичних виробів, які використовуються лікарем під час прийому, входить в прайсову ціну послуги

Наші спеціалісти

Сливка Наталія Володимирівна

https://dolya-medcenter.com.ua/team-view/сливка-наталія-володимирівна/